Zbliża się Konferencja Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Wybór będzie dotyczył 5 z 6 kandydatów, którzy zasiądą w Radzie w kadencji 2017-2020. Wybrane osoby będą głosem konsultacyjnym w zakresie spraw ważnych dla reprezentowanego przez siebie środowiska. Uprawnionymii do głosowania są przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Elbląga Wybory są przeprowadzane w sposób tajny, zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości organizacji biorących udział w głosowaniu.
Sylwetki kandydatów są dostępne pod linkiem:

http://centrumelblag.pl/strefa-organizacji/aktualnosci/674,kandydaci-elblaskich-kandydatow-do-elblaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego

W trakcie wydarzenia będzie czas na dyskusję o problemach i wyzwaniach elbląskich organizacji oraz współpracy z samorządem.

Organizatorem konferencji jest Centrum Organizacji Pozarządowych.