Zakończone projekty z obszaru ochrony i promocji zdrowia

Pierwszy program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami polegał na przygotowaniu i emisji audycji „RECEPTA NA ZDROWIE”, której celem było  zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety Celami wspierającymi było:          

- dostarczenie informacji   na temat zagrożeń związanych z przedawkowaniem konkretnych leków oraz suplementów diety;
- dostarczenie informacji o instytucjach, ośrodkach, sposobach, które pomagają radzić sobie z przedawkowaniem;- dostarczenie informacji rodzicom młodzieży, która nadużywa leków OTC oraz suplementów diety możliwości uzyskania pomocy.
Drugi program program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów „Nie zapominamy o tych, którzy zapomnieli koncentrował się na zwiększeniu wiedzy  osób dotkniętych chorobą Alzhaimera oraz ich opiekunów na temat przyczyn, przebiegu oraz sposobów radzenia sobie z chorobą Alzhaimera. Poszczególne audycje podejmowały następujące tematy:
1. Wyjaśnienie czym jest choroba Alzhaimera i kto może zostać nią dotknięty, jaki jest poziom wiedzy medycznej.

2.  Wyjaśnienie jak postępować w przypadku wystąpienia choroby, jak ważna jest rehabilitacja, przyjmowanie leków

3. Zwiększenie wiedzy na temat codziennego dnia osób dotkniętych chorobą oraz ich opiekunów

4. Wyjaśnienie roli Środowiskowych Domów Samopomocy

5. Zwiększenie  ogólnej świadomości społeczeństwa dotyczącej choroby Alzhaimera.

Łącznie przygotowano 8 odcinków w ramach pierwszego i 5 w drugim programie edukacyjnym.

Już wkrótce wszystkie odcinki będę dostępne w internecie.Projekty są dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.