TO NAS DOTYCZY - już po raz piętnasty

Moja Mała Ojczyzna, News, Zwyczajnie niezwyczajni, Każdemu, kto tonie, należy podać rękę! i Społecznie wrażliwi – to 5 kategorii XV Jubileuszowej Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych o nagrodę „Kryształowego Ekranu” 2018. Prace konkursowe w plikach MPEG-4 lub MPEG-2 należy nadsyłać do siedziby PIKE w Warszawie do dnia 4 kwietnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, 15 maja br. w Toruniu
Regulamin konkursu i dokumenty niezbędne do udziału w konkursie:

Regulamin
Metryka