Stowarzyszenie rusza z nowym projektem ekologicznym

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu spotu edukacyjnego o długości do 60 sekund o selektywnej zbiórce odpadów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik audiowizualnych z ich publikacją w internecie, w mediach społecznościowych oraz w telewizjach należących do Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne z siedzibą w Elblągu oraz z licencją na upublicznienie go w mediach audiowizualnych oraz w autobusach komunikacji miejskiej. Spot zostanie wyemitowany w telewizjach lokalnych w 130 miastach Polski i będzie miał premierę w internecie (jakość HD), promowaną poprzez Facebook i lokalne media (Telewizję Suwałki).

Głównym celem jest : dostarczenie informacji o ważnych problemach ochrony środowiska i roli jaką odgrywa dla środowiska selektywna zbiórka odpadów.

Cele szczegółowe:

-informowanie o ważnych problemach ochrony środowiska mieszkańców Suwałk;

-zainteresowanie problematyką ekologiczną ogół społeczności lokalnej;

- przedstawienie problematyki tj. wyjaśnienie co to odpady, recykling, przedstawienie konkretnych odpadów i pokazanie jak dokonuje się ich przemiana;

- przedstawienie metod gospodarowania odpadami;

- przedstawienie procesu pozyskiwania energii ze śmieci;

- rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony;

- informacja o zmianach jakie zaszły w zakresie ochrony środowiska w mieście Suwałki, w całym województwie, wskazanie na dobre praktyki .

Wdrożenie zadania zostanie zakończone 1 grudnia 2018r.