Z branży

2 mld wkładu do budżetu państwa zasługą operatorów sieci telewizji kablowych.

Raport PwC podał,iż 4–5 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce to zasługa operatorów sieci telewizji kablowych. W latach 2009–2014 ich wkład w polski PKB wyniósł 9,5 mld zł. Kablówki dostarczają internet do niemal co piątego użytkownika internetu i co trzeciego korzystającego ze stałego łącza.

Zmiany w dokumentach abonenckich, można rozwiązać umowę w Vectrze

Operator dokonał zmian w umowach i regulaminach usług oraz w wykazie kanałów gwarantowanych i niegwarantowanych i cenniku (korekta cen dotyczy małej grupy klientów). Abonenci nie zgadzający się na zmiany, mogą bez poniesienia kary wypowiedzieć umowę ze spółką. O takiej możliwości Vectra poinformowała klientów w rozesłanych informacjach.

Bezpłatne warsztaty filmowe dla operatorów w Słubicach

W okresie 7-9 lipca br. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki MOST w Słubicach odbędą się bezpłatne warsztaty dla operatorów. Realizatorami jest Horyzont Studio, firma działająca od 9 lat w branży filmowej i telewizyjnej. Warsztaty są okazją do zdobycia nowych umiejętności, które sprawią, że re