Projekty

Projekt „Nie wyrzucaj To za dużo kosztuje!”- młodzi dziennikarze na rzecz rozważnej konsumpcji” ze środków Fundacji Tesco

Na początku października ogłoszono wyniki konkursu "Pracownia talentów", zorganizowanego przez Fundację Tesco Dzieciom. Propozycja opracowana przez Stowarzyszenie spodobała się komisji konkursowej i została nagrodzona grantem, z przeznaczeniem na realizację projektu.

Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

Do konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia złożono trzy wnioski: „Mądrze o siebie dbaj, w zdrowiu trwaj” , „Zaszczep w sobie zdrowie” i „Życie w proszku”. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Nie dajmy się zwariować

Nie dajmy się zwariować to cykl 8 audycji poświęconych psychologicznym problemom Polaków, między innymi depresji, anoreksji, schizofrenii, nałogom.