Co nowego

Kolejne miasta z telewizją lokalną

W marcu 2017r. zasięg telewizji lokalnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne powiększył się o kolejne dwa miasta: Grajewo w woj. podlaskim i Łask w woj. łódzkim.

Konkurs dla dziennikarzy "Prosto do Funduszy Europejskich"

W dniu 29 marca 2017r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na materiały dziennikarskie promujące ogólnopolską akcję „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, które odbędą się od 18 do 21 maja 2017r. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne jest partnerem tego konkursu.

Konkurs dziennikarski "Kroniki rozwoju"

Konkurs Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ma na celu popularyzować zapomniane ślady polskich inicjatyw gospodarczych okresu międzywojnia, w szczególności te, które poprzez innowacyjność, prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów a także lokalnych społeczności wiejskich.

Dotacja dla projektu "Elbląski leksykon kultury"

Ogłoszono wyniki konkursu ofert Prezydenta Miasta Elbląga w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Inicjatywa przygotowana przez Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne spotkała się pozytywną oceną i uzyskała dofinansowanie

Szkolenie z zakresu obsługi programu Edius 8 PRO

W dniach 20-21 lutego 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi programu Edius 8 PRO, które będzie prowadzone przez Firmę BEiKS BiK Machulski Sp.j.