Co nowego

XIII BEiKS Roadshow po raz kolejny

Firma BEiKS co roku organizuje cykl prezentacji i warsztatów dla fotografów i filmowców. W tym roku program jest równie atrakcyjny jak w ubiegłym. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu interesujących prelekcjach, warsztatach i prezentacjach najnowszego sprzętu fotograficznego i filmowego.

Pierwsze odcinki cyklu "Zaszczepieni wiedzą" już w internecie

Audycje upowszechniające wiedzę na temat korzyści związanych ze szczepieniami są już dostępne w internecie. Cykl audycji powstał dzięki dotacji przyznanej prze Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku.

Konkurs dla dziennikarzy i publicystów EDUinspiracje MEDIA

Trwa zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkurs EDUinspiracje Media 2018. Konkurs jest adresowany do dziennikarzy i publicystów działający na styku tematyki edukacyjnej oraz unijnych programów i inicjatyw uczenia się przez całe życie.

Stowarzyszenie rusza z nowym projektem ekologicznym

Od 1 sierpnia br. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: "Poznajmy lepiej śmieci- działania na rzecz poprawy selektywnej zbiórki odpadów". Zadanie będzie dofinansowane ze środków Miasta Suwałki.

Emisja audycji upowszechniających wiedzę na temat korzyści związanych ze szczepieniami „Zaszczepieni wiedzą” w ogólnopolskim Paśmie wspólnym telewizji lokalnych i regionalnych

Projekt, który ruszył w maju br. zakłada realizację działań edukacyjnych z wykorzystaniem środka masowego przekazu jakim jest pasmo wspólne telewizji lokalnych i regionalnych na temat związany z korzyściami związanymi ze szczepieniami. Cykl audycji jest realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.