Co nowego

Finał tegorocznego konkursu ”To nas dotyczy”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali na konferencji w Sopocie w dniu 23 maja 2017r.Komisja konkursowa przedstawiła listę audycji zakwalifikowanych do finału.Materiały nadesłane na XII edycję Konkursu reprezentowały wysoki poziom merytoryczny.

Przedłużone wsparcie pomostowe po raz drugi dla Stowarzyszenia

W ramach konkursu nr 2/2016 (runda nr 2)wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne będzie kontynuowało zatrudnienie w oparciu o dotację z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla projektów Stowarzyszenia

W wyniku rozstrzygnięcia dwóch naborów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji i promocji zdrowia publicznego w 2017 roku Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne otrzymało dotację na wdrożenie dwóch inicjatyw.

Stanowisko konsultacyjne Stowarzyszenia PTLiR ws. dalszego rozwoju mediów lokalnych w Polsce

W odpowiedzi na zaproszenie KRRiT do udziału w konsultacjach przy opracowaniu Strategii na lata 2017-2022 KRRiT, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i regionalne przygotowało i przesłało do KRRiT swoje stanowisko. Opracowanie dokumentu zostało poprzedzone ożywioną dyskusją w gronie nadawców lokalnych.

Ruszył projekt „Elbląski leksykon kultury”

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne od 1 marca br. realizuje inicjatywę „Elbląski leksykon kultury” – wykonane techniką audiowizualną noty biograficzne o związanych z Elblągiem twórcach i popularyzatorach kultury oraz sztuki oraz wideo wizytówki wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w Elblągu w okresie od 1945 roku.