Konkurs dla dziennikarzy i publicystów EDUinspiracje MEDIA

Do udziału w konkursie zaproszeni są dziennikarze i publicyści wszystkich mediów, którzy potrafią przekazać najważniejsze wartości informacyjne wykazując się kreatywnością oraz indywidualnym stylem i w swojej pracy zawodowej poruszają tematykę programów operacyjnych i edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs w szczególny sposób dedykowany dziennikarzom i publicystom, którzy prezentowali problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi w sposób:

- przystępny

- zrozumiały

- atrakcyjny

Artykuły oraz programy (radiowe bądź telewizyjne) poruszały i promowały działania w ramach programów:

-  Erasmus+

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

- Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

- Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk

- Europass

- eTwinning.

Konkurs adresowany jest zarówno do dziennikarzy prasowych jak i mediów magnetycznych i elektronicznych, tym samym do konkursu mogą być zgłoszone teksty opublikowane w sposób tradycyjny, za pośrednictwem internetu bądź łącznie - zarówno drukiem jak i w formie elektronicznej. Uczestnikami konkursu mogą być również autorzy audycji rozpowszechnionych za pośrednictwem rozgłośni radiowych, poprzez internet lub łącznie w obu technologiach. W konkursie mogą brać także udział twórcy materiałów filmowych rozpowszechnionych za pośrednictwem telewizji oraz (lub) internetu.

UWAGA

W Konkursie będą oceniane jedynie artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2017 roku.

Prace konkursowe mogą zgłaszać zarówno dziennikarze jak i redakcje przesłane drogą tradycyjną lub na adres mailowy: media@frse.org.pl

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa  20 października 2018 roku.

Oceniane będą wyłącznie prace spełniające wymogi formalne.

Laureatów Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, którą wskaże Fundacja.

Regulamin konkursu: https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/