Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 9 czerwca 2023 09:48

Stowarzyszenie Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych


KIM JESTEŚMY?


Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" z siedzibą w Elblągu zrzesza liderów mediów lokalnych z całej Polski. Obecnie jest to 50 nadawców telewizji lokalnych emitujących swoje programy w ponad 180 miastach. Ich program dociera łącznie do blisko 4 milionów widzów. Do Stowarzyszenia należą również osoby działające w branżach pokrewnych.
Zorganizowaliśmy się w 2007 roku, by chronić i wspierać telewizje lokalne oraz dawać ich nadawcom nowe instrumenty w walce rynkowej. Tworzymy sieć telewizji lokalnych i regionalnych umożliwiającą wymianę programową, łączenie się w grupy oraz tworzenie ofert biznesowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Występujemy w obronie interesów nadawców lokalnych i staramy się reprezentować to środowisko przed Regulatorem mediów i innymi organami państwowymi.
Uważamy, że jest to zapomniany i niedoceniony sektor mediów w Polsce. Jego wyróżniającymi cechami są: misyjny charakter tworzonych programów telewizyjnych, unikalność poruszanych tematów i nadawanych audycji, bliskość widza oraz widownia ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Największym naszym problemem jest załamanie lokalnych rynków reklamy i ograniczone możliwości pozyskiwania środków na działalność.

 

CZYM ZAJMUJEMY SIĘ ?


Działamy na rzecz nadawców lokalnych - pomagamy im rozwijać biznes, doskonalić kadrę, rozwiązywać problemy i wymieniać się doświadczeniami. Jesteśmy reprezentantem środowiska przed organami państwowymi oraz w działaniach na rzecz zmian i tworzenia prawa i budowania wizerunku okołobiznesowego.

Nasze Stowarzyszenie prowadzi szereg projektów własnych i zleconych. Do najważniejszych należą coroczne konferencje programowo-szkoleniowe, które odbywamy w różnych miejscach Polski, a ich współorganizatorami są lokalne telewizje. Jesteśmy współorganizatorem organizowanego  przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej dorocznego Forum Telewizji Lokalnych. Organizujemy szkolenia dla nadawców i ich pracowników i współpracowników – obecnie w formie on-line. Stowarzyszenie koordynuje wymianą programów i audycji telewizyjnych oraz dystrybuuje te programy do nadawców w formie Pasma Wspólnego. Pośredniczymy również w pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam i innych przekazów handlowych.

 

KOGO ZRZESZAMY?


Obecnie do Stowarzyszenia należy 50 osób. Są to nadawcy telewizji lokalnych, których wizytówki i opisy prezentujemy w zakładce CZŁONKOWIE. Ich programy oglądane są przez widzów we wszystkich 16 województwach. Telewizje lokalne kierowane są do mieszkańców jednego miasta czy powiatu, telewizje regionalne do mieszkańców kilku sąsiadujących ze sobą powiatów, czasami na terenie dwóch województw.
Naszym partnerem i członkiem wspierającym jest Grupa Kapitałowa VECTRA,  jeden z największych w Polsce operatorów telekomunikacyjnych. VECTRA jako jedyny duży operator wspiera rozwój telewizji lokalnych.

 

MISJA I CEL


Misją naszego Stowarzyszenia jest rozwój telewizji lokalnych jako ważnego instrumentu dialogu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce.
Cele Stowarzyszenia opisane zostały w Statucie. Przede wszystkim stawiamy sobie za zadanie integrację naszego środowiska i łączenie sił, wymianę doświadczeń i pomoc w kształceniu i rozwoju kadr. Drugim ważnym zadaniem jest reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na zewnątrz, a w szczególności przed organami państwowymi.
Poprzez dostępne środki przekazu prowadzimy działalność informacyjną i oświatową w zakresie zdrowia, zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, propagowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji regionów, upowszechnianie praw konsumenckich, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz integracji europejskiej i inicjatyw społecznych.
Wspieramy niezależnych producentów filmowych i telewizyjnych, młodzież i debiutantów. Pomagamy adeptom sztuki dziennikarskiej i fimowej.

 

PATRONATY I UMOWY PARTNERSKIE


Nasze stowarzyszenie w miarę możliwości wspiera inne organizacje pozarządowe oraz aktywności obywatelskie poprzez obejmowanie patronatem wybranych działań i wydarzeń. Aby uzyskać nasz patronat należy przesłać do Biura Stowarzyszenia stosowny wniosek. 
Nie gwarantujemy, że wszystkie wnioski uzyskają akceptację. Zależne jest to od zbieżności charakteru i celu organizowanego wydarzenia z naszą misją i statutem oraz od naszych możliwości wobec oczekiwań wnioskodawcy.

Tu będzie szablon wniosku o patronat medialny. 
Tu będziemy informowali o udzielonych patronatach.

 

CZŁONKOWIE