Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 14 lipca 2024 14:48

MISJA I CELE

Misją naszego Stowarzyszenia jest rozwój telewizji lokalnych jako ważnego instrumentu dialogu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce.

Cele Stowarzyszenia opisane zostały w Statucie. Przede wszystkim stawiamy sobie za zadanie integrację naszego środowiska i łączenie sił, wymianę doświadczeń i pomoc w kształceniu i rozwoju kadr. Drugim ważnym zadaniem jest reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na zewnątrz, a w szczególności przed organami państwowymi.

Poprzez dostępne środki przekazu prowadzimy działalność informacyjną i oświatową w zakresie zdrowia, zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, propagowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji regionów, upowszechnianie praw konsumenckich, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz integracji europejskiej i inicjatyw społecznych.

Wspieramy niezależnych producentów filmowych i telewizyjnych, młodzież i debiutantów. Pomagamy adeptom sztuki dziennikarskiej i filmowej.

Podziel się