Projekt „Nie wyrzucaj To za dużo kosztuje!”- młodzi dziennikarze na rzecz rozważnej konsumpcji” ze środków Fundacji Tesco

Projekt „Nie wyrzucaj To za dużo kosztuje!”- młodzi dziennikarze na rzecz rozważnej konsumpcji” będzie realizowany w partnerstwie z elbląskim Bankiem Żywności, Szkołą Podstawową nr 23 im. M. Dąbrowskiej w Elblągu oraz Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, KARAN - Oddział Elbląg.

Innowacyjnym środkiem realizacji wyznaczonego celu, czyli edukowania dzieci i młodzieży w obszarze: walki z marnowaniem żywności i  nt. źródeł oraz przyczyn marnotrawienia żywności, a także przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom będą następujące działania:  konkurs szkolny na najlepsze slogany promujące rozważne gospodarowanie żywnością, wyłaniający uczestniczki i uczestników projektu; zajęcia dziennikarskie; spot finałowy zrealizowany z udziałem grupy docelowej projektu i wyemitowany w lokalnych i regionalnych telewizjach. Przyswajanie wiedzy będzie bardziej skuteczne w oparciu o atrakcyjną formę przekazu, jaką są warsztaty telewizyjne i wspólna praca na spotem finałowym dzieci pod okiem specjalistów.

Okres realizacji od  1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Projekt będzie zrealizowany ze środków Fundacji Tesco Dzieciom.

 

Lista organizacji i instytucji, które zostaną nagrodzone grantem dostępna jest w załączniku