Zakończenie projektu „Wideoleksykon kultury Warmii i Mazur”

Cel główny: zwiększenie poziomu wiedzy o kulturze Warmii i Mazur oraz promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez regionalne zasoby wśród społeczności województwa, a także całej Polski.  

Cele szczegółowe:

1. Tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej,

2. Diagnozowanie społecznej aktywności kulturalnej,

3. Efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działalności instytucji kultury, co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu.

Powstały w oparciu o archiwa filmowe i fotograficzne lokalnych oraz regionalnych telewizji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego filmowy leksykon  będzie upowszechniony w polskich województwach, w których działają

nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu poprzez ogólnopolskie Pasmo Wspólne telewizji lokalnych i regionalnych.

Opracowanie wideoleksykonu kultury przyczyni się do upowszechnienia informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach jednostek kultury dotyczących tworzenia i upowszechniania baz danych o twórcach, wybitnych dziełach kultury, wydarzeniach kulturalnych regionu Warmii i Mazur.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Partnerem wspierającym jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Zadanie, realizowane w okresie od 01.02.2017r. do 01.10.2017r. dofinansowano ze środków ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wizytówki już wkrótce zostaną udostepnione na stronie www.