Stanowisko konsultacyjne Stowarzyszenia PTLiR ws. dalszego rozwoju mediów lokalnych w Polsce

Wnioski z tej dyskusji potwierdzają pomijanie i niedostrzeganie problemów mediów lokalnych w polskim prawodawstwie. Nadawcy dodatkowo skarżą się na coraz częstsze przypadki nierównej i nieuczciwej konkurencji. Przykładem są choćby coraz częściej powstające media samorządowe, które są jawnym zaprzeczeniem zdrowej konkurencji i zagwarantowanej konstytucją wolności mediów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem.

Stanowisko Stowarzyszenia