Dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla projektów Stowarzyszenia

Projekt "Zawsze w dobrej formie – pozytywne praktyki w zakresie zdrowego starzenia się w województwie warmińsko-mazurskim” będzie polegał na przygotowaniu filmu....w okresie od 01.03. do 01.07.2017. Partnerem zadania będzie elbląski Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”. Celem projektu jest  podniesienie poziomu wiedzy osób dorosłych, szczególnie starszych, zamieszkujących województwo warmińsko mazurskie w dziedzinie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych poprzez produkcję i emisję ok. 20 minutowego filmu, prezentującego katalog dobrych praktyk w zakresie zdrowego starzenia się w naszym regionie. 

Inicjatywa w partnerstwie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym "Wideoleksykon kultury Warmii i Mazur” rozpoczeła się  1 lutego i będzie trwała do 1 pździernika 2017r. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu cyklu dwuminutowych filmów -  50 haseł leksykalnych, związanych z instytucjami kultury, twórcami i animatorami kultury oraz znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi Warmii i Mazur w okresie od 1945 roku  po dzień dzisiejszy, z wykorzystaniem archiwów filmowych i fotograficznych lokalnych i regionalnych telewizji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Materiał powstały w obu projektach będzie wyemitowany w telewizjach lokalnych woj. warmińsko-mazurskiego i opublikowany na stronach www tych telewizji.