Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

Projekty zakładają realizację działań edukacyjnych z wykorzystaniem środka masowego przekazu jakim jest pasmo wspólne telewizji lokalnych i regionalnych na tematy związane z  kompleksową profilaktyką w zakresie przeciwdziałania czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej), zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz szczepieniami ochronnymi i zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych w walce z chorobami zakaźnymi, skierowany do dzieci i rodziców.

Pierwszy cykl audycji będzie realizowany od 1 lipca do 30 listopada br. Natomiast dwa pozostałe rozpoczną się 1 czerwca i potrwają do końca listopada br.

Wszystkie materiały filmowe, które powstaną w trakcie wdrażania działań zostaną wyemitowane na terenie całej Polski i opublikowane na stronie www Wnioskodawcy.

Proszę o zapoznanie się z załączoną listą wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia  w 2015 r. oraz realizujących je podmiotów:

http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkurs-dla-jednostek-niezaliczanych-do-sektora-finansow-publicznych/ogloszenie-konkursowe-na-wybor-w-2015-r.-ofert-dotyczacych-zadan-publicznych-zlecanych-do-realizacji-organizacjom-pozarzadowym-przez-ministra-zdrowia